Головна > Київський міський центр соціальних служб > Допомога сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Патронат.

Допомога сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Патронат.

СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ. ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

Законом України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги» визначено, що складні життєві обставини – обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно. А також зазначено основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Для забезпечення надання базових соціальних послуг особам/сім’ям у кожній територіальній громаді міста Києва створена мережа надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору та/або залучені надавачі соціальних послуг недержавного сектору.

В Київському міському центрі соціальних служб, створений відділ методичного забезпечення соціальної роботи, діяльність якого спрямована на методичну допомогу у проведенні соціальної роботи з особами/сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, організацію та проведення навчальних заходів для надавачів соціальних послуг в місті Києві.

Адреса: вул. Олександра Довженка, буд. 2, каб.27, тел. (044) 456-85-54. Начальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи Київського міського центру соціальних служб  – Сколобанова Юлія Миколаївна.

Слід зазначити, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за забезпечення ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг  на рівні відповідної територіальної громади та інформування її населення про соціальні послуги, з якими жителі можуть ознайомитися у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров’я. Додатково ознайомитись з Порядком формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг можна за посиланням ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2021-п#n175

Щоб зрозуміти, що саме може спричиняти складні життєві обставини потрібно знов звернутись до ЗУ «Про соціальні послуги», де перелічено чинники, що можуть зумовити їх виникнення:

 • –        похилий вік;
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
 • психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;
 • інвалідність;
 • бездомність;
 • безробіття;
 • малозабезпеченість особи;
 • поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • насильство за ознакою статі;
 • домашнє насильство;
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 • шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;

Які ж саме та як може особа/сім’я отримати соціальні послуги в своїй територіальній громаді міства Києва?

Перелік соціальних послуг, що надаються відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги», визначається класифікатором соціальних послуг, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Наказ Мінсоцполітики від 23.06.2020  № 429

«Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»

Для того щоб отримати необхідну допомогу,необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання фізичної особи, яке проаналізує потреби та направить людину до відповідного надавача послуг: центру соціальних служб; центру соціально-психологічної підтримки, центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, тощо.

Сім’ям з дітьми можна відразу звернутись до центру соціальних служб, який знаходиться у вашому районі м. Києва де вас проінформують щодо отримання соціальних послуг, які надаються в центрі або ж переадресують до інших надавачів які компетентні у вирішення запиту.

Інформування – послуга полягає у наданні інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги.

Соціальний супровід  – комплексна соціальна послуга, під час якої фахівці планомірно допомагають людині або сім’ї у складних життєвих обставинах подолати труднощі.

Для кого?

 • Для осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин.

Що входить до послуги?

 • відвідування особи/сім’ї ;
 • цінювання потреби в соціальних послугах, спільно з отримувачами послуг формування та реалізація індивідуального плану соціального супроводу;
 • аналіз, чи дотримується особа/сім’я плану, і за потреби план корегується;
 • допомага в  оформленні документів;
 • спілкування з членами сім’ї та друзями особи/сім’ї, з метою знайти ефективні рішення;
 • надається індивідуальна або групова психологічна підтримка, залучення членів сім’ї до психотерапевтичних чи корекційних груп;
 • організація групи взаємодопомоги;
 • проведення сімейних групових нарад, мережеві зустрічі;
 • залучення особи/сім’ї, якій треба соціальний супровід, до тренінгів, дискусій, засідань за круглим столом, семінарів, лекцій, надаються інформаційно-освітні матеріали, інструкції, буклети, листівки;
 • у разі потреби рекомендують особі/сім’ї звернутись до інших соціальних послуг та соціальної допомоги.

Соціальний супровід при працевлаштуванні на робочому місці– регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування на робочому місці; сприяння в адаптації особи до виконання робочих функцій, пристосуванні робочого місця для осіб з інвалідністю; сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок; психологічне консультування; психологічна підтримка.

Соціальна адаптація  –інтегрування у соціум людей, які тривалий час спілкувалися тільки з обмеженим колом людей (через інвалідність, вік, інші чинники) чи перебували у закритих закладах.

Для кого?

 • діти або дорослі люди з інвалідністю;
 • люди похилого віку;
 • люди, які повернулися з місць позбавлення волі;
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, яких виховували в інтернатах.

Що входить до послуги?

 • психологічна допомога;
 • формування і розвиток соціальних навичок та соціальних компетенцій;
 • допомога в зміцненні або відновленні родинних, дружніх, товариських та офіційних зв’язків;
 • допомога в  організації заняття протягом дня і дозвілля;
 • у разі потреби допомога в пошуку роботу;
 • відновлення навичок комунікацій в людей, які звільнилися із місць позбавлення волі.

Соціальна інтеграція та реінтеграція – розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення тощо.

Консультування  – комплекс заходів, які треба людині або сім’ї, аби вийти зі складної життєвої ситуації і адаптуватися до нових життєвих умов. Консультування – це професійне спілкування між фахівцем і людиною, яка звертається за допомогою.

Для кого?

 • Для людей, у яких виникли складні життєві обставини через інвалідність, вік, стан здоров’я, соціальне становище; для безхатченків, які потребують консультацій; для людей, які перебувають у місцях позбавлення волі; для людей, у яких склались інші складні життєві обставини.

Що входить до послуги?

 • аналіз життєвої ситуації, що склалася, визначення основних проблем та шляхи вирішення;
 • разом з особою, яка звертається за послугою, складається план виходу зі складної життєвої ситуації та  допомага в його реалізації;
 • інформування щодо соціального захисту;
 • надання психологічної допомоги;
 • коригування психологічного стану і поведінки в повсякденному житті;
 • формування і розвивоток соціальних навичок і соціальних компетенцій;
 • за потреби долучення до участі в групах самодопомоги;
 • допомага в зміцненні або відновленні родинних, дружніх та офіційних зв’язках;
 • консультують, як отримати правову допомогу або інші соціальні послуги, залежно від потреб;
 • консультують, як знайти роботу, допомагають з пошуками (зокрема, проводять експертизу потенційних професійних здібностей і професійної орієнтації).
 • Залежно від потреб, консультування може бути психологічним або правовим, разовим або тривалим.
 •  

Кризове та екстрене втручання – соціальна послуга, яку можна отримати протягом 24 годин після повідомлення про кризову ситуацію. До прикладу, якщо людина повідомила про насильство в сім’ї чи втрату дому. Спеціалісти надають екстрену юридичну, медичну або психологічну допомогу і притулок.

Для кого?

 • для людей, які мають або пережили загрозу життю і здоров’ю;
 • для людей, які втратили сімейні чи родинні контакти;
 • для людей, які не можуть самостійно вирішувати проблеми, що спричинили кризову ситуацію або її наслідки.

Що входить до послуги?

 • Консультація в  телефонному режимі  або при зустрічі;
 • надання  психологічної допомоги (консультування, підтримка, діагностика, корекція, реабілітація);
 • надання інформації щодо соціального захисту;
 • організація  взаємодії з іншими фахівцями та службами;
 • представництво інтересів;
 • коригування сімейних стосунків;
 • допомага людям, які постраждали від насильства в сім’ї;
 • допомага в  оформленні документів;
 • допомага в  отриманні безоплатної правової допомоги;
 • допомага в  отриманні  невідкладної медичної допомоги;
 • сприяння  в наданні тимчасового притулку.

Представництво інтересів – соціальна послуга, під час якої команда або фахівець стають посередниками і допомагають людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Для кого?

 • для дорослої людини або дитини, які мають труднощі з відстоюванням власних інтересів у різних установах.
 • для сім’ї (зокрема, прийомної);
 • для дитячого будинку сімейного типу;
 • для сім’ї опікунів/піклувальників;
 • для людей, які постраждали від торгівлі людьми чи насильства у сім’ї;
 • для людей які перебувають у складних життєвих обставинах.

Що входить до послуги?

 • Допомага в оформленні або відновленні  документів;
 • Допомага в реєстрації за місцем проживання;
 • Допомага в  розшуку рідних та близьких, відновлення родинних та соціальнихі зв’язків;
 • Роз’яснення, як отримати доступ до ресурсів і послуг за місцем проживання;
 • Пошук  потрібних фахівців або організацій, підприємств, органів, закладів, установ тощо;
 • Ведуться  переговори від імені людини, яка звернулася за послугою;
 • Надаються  послуги перекладача (для іноземців та людей без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України).

Посередництво це допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту

Для кого?

 • осіб / сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

Медіація –  позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів;

Для кого?

 • Особа/сім’я, яка звернулися до медіатора (медіаторів) чи суб’єкта, що забезпечує проведення медіації, з метою запобігання виникненню або врегулювання конфлікту (спору) між ними шляхом проведення медіації та уклали договір про проведення медіації\

Медіація не проводиться у конфліктах (спорах), що впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї медіації.

Для кого?

 • Для дорослих або дітей, які внаслідок суперечки або конфлікту не можуть знайти спільного рішення та потребують допомоги.

Що входить до послуги?

 • допомага у врегулюванні конфлікту або спору, виявлення його причини
 • опрацювання  шляхів та умов їх розв’язання;
 • налагодження комунікації між сторонами конфлікту

Соціальною послугою не можна скористатися, якщо сталося правопорушення або злочин, випадок насильства у сім’ї, торгівля людьми, жорстоке поводження з дітьми.

Соціальна профілактика – соціальна послуга, що має попередити, обмежити та зупинити негативні соціальні та особистісні явища. Організація навчання та просвіти; довідкові послуги; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг.

Для кого?

 • для людей, яким треба змінити небезпечну поведінку на таку, що мотивує до здорового способу життя;
 • для людей, яким треба профілактика, реабілітація, програма замісної чи антиретровірусної терапії;
 • для людей, яким треба зробити тести на ВІЛ та ІПСШ;
 • для людей, яким потрібні рекламно-інформаційні матеріали, індивідуальні засоби (зокрема, шприци, презервативи).

Що входить до послуги?

 • складання індивідуального плану або профілактичної програми, зважаючи на потреби людини, яка звернулась;
 • попередження про загострення проблем, які існують, та як уникнути їх;
 • мотивація  людей, які звернулись, до зміни поведінки;
 • мінімізація ризику повторення (рецидиву) проблем або негативних явищ;
 • допомага людям, які зазнали негативних наслідків, адаптуватися, інтегруватися та ресоціалізуватися.

Затверджено  Наказом від 03.09.2012 № 537

«Про затвердження Переліку соціальних послуг,

що надаються особам, які перебувають у складних

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати»

Громадське здоров’я

Пропонуємо вашій увазі відеороліки, виготовлені а рамках заходів Міської цільової програми «Громадське здоров’я» на 2022 -2025 року. Роліки надані Департаментом охорони здоров’я  КМДА (КМР).

   Зменьшуй особистий ризик! Дбай про своє здоров’я! Це твій внесок у Перемогу!

Патронат

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. А також, одночасне надання фахівцями соціальної сфери підтримуючих соціальних послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування (Затверджено КМУ Постанова  від 20 серпня 2021 р. № 893).

    Шукаємо людей, які готові у своїх домівках доглядати за дітьми, що потребують захисту! Дізнайтеся детальну інформацію: Служба у справах дітей та сім’ї КМДА: 484-05-25 або Київський міський центр соціальних служб: 456-13-24; 458-27-67, районні центри соціальних служб (див. РЦСС) .

Детальніше про патронат

Більше корисної інформації про патронат на сайті наших партнерів: 
http://hopeandhomes.org.ua/blog/sotsialna-posluha-patronat/

  Суть патронату полягає в комплексному підході, професійності та узгодженості дій спеціалістів під час ведення випадку дитини та її сім’ї, а саме: патронатного вихователя, який доглядає за дитиною в умовах своєї сім’ї, та фахівця з соціальної роботи, який здійснює супровід сім’ї дитини, допомагає батькам дитини подолати складні життєві обставини, а у разі потреби сприяє залученню спеціалістів (психолог, юрист, психотерапевт, логопед, тощо), отриманню необхідних соціальних виплат, послуг, чи замовляє їх у районних,  обласних спеціалістів.  Патронатний вихователь, соціальні працівники і біологічні батьки дитини та родичі об’єднанні спільною метою – створення найкращих умов для зростання дитини та подолання складних життєвих обставин, що можуть спричинити остаточне розлучення дитини з батьками та позбавлення останніх батьківських прав.

    Важливим є те, що базові послуги догляду, виховання дитина отримує у сімейних умовах, і в більшості випадків дитина продовжує спілкування з близькими людьми, відвідує свій же дитячий садок чи школу, відповідальність за долю дитини не перекладається на спеціалістів притулків, Центри соціально-психологічної реабілітації, інтернатів обласного рівня. У такій ситуації, коли дитина знаходиться недалеко, і біологічні батьки можуть з нею бачитись і спілкуватись (якщо таке спілкування є безпечним), соціальним працівникам легше сформувати у батьків мотивацію до змін, оцінити їх істинні мотиви та здатність опікуватись дитиною, що дає можливість органу опіки та піклування приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на забезпечення найкращих інтересів дитини. У разі, якщо біологічні батьки дитини позбавляються прав щодо її виховання,  патронатний вихователь забезпечує підготовку дитини до постійного влаштування, надає підтримку у налагодженні стосунків дитини (відповідно до вимог законодавства) з опікуном/усиновителем/прийомними батьками.

    Строк перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається потребами дитини та залежить від складності життєвих обставин, які спричинили влаштування дитини, але не має перевищувати 3 місяці. Практика показує, що в окремих випадках є потреба в подовженні термінів, тому  такі дії мають відбуватися тільки за рішенням органу опіки та піклування після перегляду справи дитини та її батьків, при цьому мають бути враховані психологічні особливості її розвитку та  думка дитини якщо вона досягла відповідного віку.

    Долучайся! Надай дитині свою професійну підтримку! Допоможи дитині-прийми під свій дах!

Сімейний патронат для дитини – шанс врятувати родину

Інформаційний посібник “Родина для дитини”

Якісно. Корисно. Актуально. Рекомендуємо для прочитання та поширення інформації.

Скачати Посібник

Допоможи дитині-прийми під свій дах!

     В рамках інформаційної кампанії КП «Центр публічної комунікації та інформації» КМДА Київський міський центр соціальних служб  отримав інформаційні матеріали щодо соціальної послуги патронат над дитиною.

      Що таке патронат? Які  права і обов’язки мають патронатні вихователі? Хто такий патронатний вихователь? Який порядок створення і діяльності сім’ї патронатного вихователя? Який порядок оплати послуг вихователя? Дізнайтеся детальну інформацію: Київський міський центр соціальних служб: 458-20-94 або 458-27-67, Служба у справах дітей та сім’ї КМДА: 484-05-25 або 483-45-55.

     Шукаємо людей, які готові у своїх домівках доглядати за дітьми, що потребують захисту. Допоможи дитині-прийми під свій дах!

З буклету про послугу патронат над дитиноюОтримуємо матеріали від КП «Центр публічної комунікації та інформації»Інформаційний куточок КМЦ поповнився новими буклетамиНа шляху до інформування