Головна > Допомога сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Патронат.

Допомога сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Патронат.

СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ. ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

Складні життєві обставини – обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.Для забезпечення надання базових соціальних послуг особам/сім’ям у кожній територіальній громаді міста Києва створена мережа надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору та/або залучені надавачі соціальних послуг недержавного сектору.

      В Київському міському центрі соціальних служб, створений відділ методичного забезпечення, діяльність якого спрямована на методичну допомогу у проведенні соціальної роботи, організацію та проведення навчальних заходів для надавачів соціальних послуг в місті Києві. Адреса: вул. Олександра Довженка, буд. 2, каб.27, тел. (044) 456-85-54. Начальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи Київського міського центру соціальних служб  – Сколобанова Юлія Миколаївна.

    Законом України «Про соціальні послуги» визначено основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

від 17 січня 2019 року № 2671-VIII

      Органи місцевого самоврядування є відповідальними за забезпечення ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на рівні відповідної територіальної громади та інформування її населення про соціальні послуги, з якими жителі можуть ознайомитися у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров’я.

Яку ж саме, та як може особа/сім’я отримати допомогу в своїй територіальній громаді в місті Києві?

    Для того щоб отримати необхідну допомогу,необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання фізичної особи, яке проаналізує потреби та направить людину до відповідного надавача послуг: центру соціальних служб; центру соціально-психологічної підтримки, центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, тощо.

     В кожній територіальній громаді міста Києва функціонують районні центри соціальних служб де надаються соціальні послуги для осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Послуги, які надаються мережею районних в місті Києві центрами соціальних служб

 • Інформування – послуга полягає у наданні інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги.
 • Соціальний супровід  – комплексна соціальна послуга, під час якої фахівці планомірно допомагають людині або сім’ї у складних життєвих обставинах подолати труднощі.

Для кого?

 • Для осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин.

Що входить до послуги?

 • відвідування особи/сім’ї ;
 • цінювання потреби в соціальних послугах, спільно з отримувачами послуг формування та реалізація індивідуального плану соціального супроводу;
 • аналіз, чи дотримується особа/сім’я плану, і за потреби план корегується;
 • допомага в  оформленні документів;
 • спілкування з членами сім’ї та друзями особи/сім’ї, з метою знайти ефективні рішення;
 • надається індивідуальна або групова психологічна підтримка, залучення членів сім’ї до психотерапевтичних чи корекційних груп;
 • організація групи взаємодопомоги;
 • проведення сімейних групових нарад, мережеві зустрічі;
 • залучення особи/сім’ї, якій треба соціальний супровід, до тренінгів, дискусій, засідань за круглим столом, семінарів, лекцій, надаються інформаційно-освітні матеріали, інструкції, буклети, листівки;
 • у разі потреби рекомендують особі/сім’ї звернутись до інших соціальних послуг та соціальної допомоги.

Соціальний супровід при працевлаштуванні на робочому – регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування на робочому місці; сприяння в адаптації особи до виконання робочих функцій, пристосуванні робочого місця для осіб з інвалідністю; сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок; психологічне консультування; психологічна підтримка.

 • Соціальна адаптація  –інтегрування у соціум людей, які тривалий час спілкувалися тільки з обмеженим колом людей (через інвалідність, вік, інші чинники) чи перебували у закритих закладах.

Для кого?

 • діти або дорослі люди з інвалідністю;
 • люди похилого віку;
 • люди, які повернулися з місць позбавлення волі;
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, яких виховували в інтернатах.

Що входить до послуги?

 • психологічна допомога;
 • формування і розвиток соціальних навичок та соціальних компетенцій;
 • допомога в зміцненні або відновленні родинних, дружніх, товариських та офіційних зв’язків;
 • допомога в  організації заняття протягом дня і дозвілля;
 • у разі потреби допомога в пошуку роботу;
 • відновлення навичок комунікацій в людей, які звільнилися із місць позбавлення волі.
 • Соціальна інтеграція та реінтеграція – розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення тощо.
 • Консультування  – комплекс заходів, які треба людині або сім’ї, аби вийти зі складної життєвої ситуації і адаптуватися до нових життєвих умов. Консультування – це професійне спілкування між фахівцем і людиною, яка звертається за допомогою.

Для кого?

 • Для людей, у яких виникли складні життєві обставини через інвалідність, вік, стан здоров’я, соціальне становище; для безхатченків, які потребують консультацій; для людей, які перебувають у місцях позбавлення волі; для людей, у яких склались інші складні життєві обставини.

Що входить до послуги?

 • аналіз життєвої ситуації, що склалася, визначення основних проблем та шляхи вирішення;
 • разом з особою, яка звертається за послугою, складається план виходу зі складної життєвої ситуації та  допомага в його реалізації;
 • інформування щодо соціального захисту;
 • надання психологічної допомоги;
 • коригування психологічного стану і поведінки в повсякденному житті;
 • формування і розвивоток соціальних навичок і соціальних компетенцій;
 • за потреби долучення до участі в групах самодопомоги;
 • допомага в зміцненні або відновленні родинних, дружніх та офіційних зв’язках;
 • консультують, як отримати правову допомогу або інші соціальні послуги, залежно від потреб;
 • консультують, як знайти роботу, допомагають з пошуками (зокрема, проводять експертизу потенційних професійних здібностей і професійної орієнтації).
 • Залежно від потреб, консультування може бути психологічним або правовим, разовим або тривалим.
 •  
 • Кризове та екстрене втручання – соціальна послуга, яку можна отримати протягом 24 годин після повідомлення про кризову ситуацію. До прикладу, якщо людина повідомила про насильство в сім’ї чи втрату дому. Спеціалісти надають екстрену юридичну, медичну або психологічну допомогу і притулок.

Для кого?

 • для людей, які мають або пережили загрозу життю і здоров’ю;
 • для людей, які втратили сімейні чи родинні контакти;
 • для людей, які не можуть самостійно вирішувати проблеми, що спричинили кризову ситуацію або її наслідки.

Що входить до послуги?

 • Консультація в  телефонному режимі  або при зустрічі;
 • надання  психологічної допомоги (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація);
 • надання інформації щодо соціального захисту;
 • організація  взаємодії з іншими фахівцями та службами;
 • представництво інтересів;
 • коригування сімейних стосунків;
 • допомага людям, які постраждали від насильства в сім’ї;
 • допомага в  оформленні документів;
 • допомага в  отриманні безоплатної правової допомоги;
 • допомага в  отриманні  невідкладної медичної допомоги;
 • сприяння  в наданні тимчасового притулку.
 • Представництво інтересів – соціальна послуга, під час якої команда або фахівець стають посередниками і допомагають людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Для кого?

 • для дорослої людини або дитини, які мають труднощі з відстоюванням власних інтересів у різних установах.
 • для сім’ї (зокрема, прийомної);
 • для дитячого будинку сімейного типу;
 • для сім’ї опікунів/піклувальників;
 • для людей, які постраждали від торгівлі людьми чи насильства у сім’ї;
 • для людей які перебувають у складних життєвих обставинах.

Що входить до послуги?

 • Допомага в оформленні або відновленні  документів;
 • Допомага в реєстрації за місцем проживання;
 • Допомага в  розшуку рідних та близьких, відновлення родинних та соціальнихі зв’язків;
 • Роз’яснення, як отримати доступ до ресурсів і послуг за місцем проживання;
 • Пошук  потрібних фахівців або організацій, підприємств, органів, закладів, установ тощо;
 • Ведуться  переговори від імені людини, яка звернулася за послугою;
 • Надаються  послуги перекладача (для іноземців та людей без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України).
 • Посередництво (медіація) – допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

Соціальною послугою не можна скористатися, якщо сталося правопорушення або злочин, випадок насильства у сім’ї, торгівля людьми, жорстоке поводження з дітьми.

Для кого?

 • Для дорослих або дітей, які внаслідок суперечки або конфлікту не можуть знайти спільного рішення та потребують допомоги.

Що входить до послуги?

 • допомага у врегулюванні конфлікту або спору, виявлення його причини
 • опрацювання  шляхів та умов їх розв’язання;
 • налагодження комунікації між сторонами конфлікту
 • Соціальна профілактика – соціальна послуга, що має попередити, обмежити та зупинити негативні соціальні та особистісні явища. Організація навчання та просвіти; довідкові послуги; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг.

Для кого?

 • для людей, яким треба змінити небезпечну поведінку на таку, що мотивує до здорового способу життя;
 • для людей, яким треба профілактика, реабілітація, програма замісної чи антиретровірусної терапії;
 • для людей, яким треба зробити тести на ВІЛ та ІПСШ;
 • для людей, яким потрібні рекламно-інформаційні матеріали, індивідуальні засоби (зокрема, шприци, презервативи).

Що входить до послуги?

 • складання індивідуального плану або профілактичної програми, зважаючи на потреби людини, яка звернулась;
 • попередження про загострення проблем, які існують, та як уникнути їх;
 • мотивація  людей, які звернулись, до зміни поведінки;
 • мінімізація ризику повторення (рецидиву) проблем або негативних явищ;
 • допомага людям, які зазнали негативних наслідків, адаптуватися, інтегруватися та ресоціалізуватися.

затверджено загальний Перелік  наказом від 03.09.2012 № 537 із змінами

Інформаційно- методичний збірник «Порадник для батьків». Збірник
розраховано на широку аудиторію читачів, зокрема, одержувачів послуг в мережі ЦСС, спеціалістів і волонтерів соціальної сфери. Упорядник  – Лоріашвілі Л.С.

Скачати посібник

Громадське здоров’я

Пропонуємо вашій увазі відеороліки, виготовлені а рамках заходів Міської цільової програми «Громадське здоров’я» на 2022 -2025 року. Роліки надані Департаментом охорони здоров’я  КМДА (КМР).

   Зменьшуй особистий ризик! Дбай про своє здоров’я! Це твій внесок у Перемогу!

Патронат

 

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. А також, одночасне надання фахівцями соціальної сфери підтримуючих соціальних послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування (Затверджено КМУ Постанова  від 20 серпня 2021 р. № 893).

    Шукаємо людей, які готові у своїх домівках доглядати за дітьми, що потребують захисту! Дізнайтеся детальну інформацію: Служба у справах дітей та сім’ї КМДА: 484-05-25 або Київський міський центр соціальних служб: 456-13-24; 458-27-67, районні центри соціальних служб (див. РЦСС) .

Детальніше про патронат

  Суть патронату полягає в комплексному підході, професійності та узгодженості дій спеціалістів під час ведення випадку дитини та її сім’ї, а саме: патронатного вихователя, який доглядає за дитиною в умовах своєї сім’ї, та фахівця з соціальної роботи, який здійснює супровід сім’ї дитини, допомагає батькам дитини подолати складні життєві обставини, а у разі потреби сприяє залученню спеціалістів (психолог, юрист, психотерапевт, логопед, тощо), отриманню необхідних соціальних виплат, послуг, чи замовляє їх у районних,  обласних спеціалістів.  Патронатний вихователь, соціальні працівники і біологічні батьки дитини та родичі об’єднанні спільною метою – створення найкращих умов для зростання дитини та подолання складних життєвих обставин, що можуть спричинити остаточне розлучення дитини з батьками та позбавлення останніх батьківських прав.

    Важливим є те, що базові послуги догляду, виховання дитина отримує у сімейних умовах, і в більшості випадків дитина продовжує спілкування з близькими людьми, відвідує свій же дитячий садок чи школу, відповідальність за долю дитини не перекладається на спеціалістів притулків, Центри соціально-психологічної реабілітації, інтернатів обласного рівня. У такій ситуації, коли дитина знаходиться недалеко, і біологічні батьки можуть з нею бачитись і спілкуватись (якщо таке спілкування є безпечним), соціальним працівникам легше сформувати у батьків мотивацію до змін, оцінити їх істинні мотиви та здатність опікуватись дитиною, що дає можливість органу опіки та піклування приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на забезпечення найкращих інтересів дитини. У разі, якщо біологічні батьки дитини позбавляються прав щодо її виховання,  патронатний вихователь забезпечує підготовку дитини до постійного влаштування, надає підтримку у налагодженні стосунків дитини (відповідно до вимог законодавства) з опікуном/усиновителем/прийомними батьками.

    Строк перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається потребами дитини та залежить від складності життєвих обставин, які спричинили влаштування дитини, але не має перевищувати 3 місяці. Практика показує, що в окремих випадках є потреба в подовженні термінів, тому  такі дії мають відбуватися тільки за рішенням органу опіки та піклування після перегляду справи дитини та її батьків, при цьому мають бути враховані психологічні особливості її розвитку та  думка дитини якщо вона досягла відповідного віку.

    Долучайся! Надай дитині свою професійну підтримку! Допоможи дитині-прийми під свій дах!

 

Сімейний патронат для дитини – шанс врятувати родину

Інформаційний посібник “Родина для дитини”

Якісно. Корисно. Актуально. Рекомендуємо для прочитання та поширення інформації.

Скачати Посібник

Допоможи дитині-прийми під свій дах!

     В рамках інформаційної кампанії КП «Центр публічної комунікації та інформації» КМДА Київський міський центр соціальних служб  отримав інформаційні матеріали щодо соціальної послуги патронат над дитиною.

      Що таке патронат? Які  права і обов’язки мають патронатні вихователі? Хто такий патронатний вихователь? Який порядок створення і діяльності сім’ї патронатного вихователя? Який порядок оплати послуг вихователя? Дізнайтеся детальну інформацію: Київський міський центр соціальних служб: 458-20-94 або 458-27-67, Служба у справах дітей та сім’ї КМДА: 484-05-25 або 483-45-55.

     Шукаємо людей, які готові у своїх домівках доглядати за дітьми, що потребують захисту. Допоможи дитині-прийми під свій дах!

З буклету про послугу патронат над дитиноюОтримуємо матеріали від КП «Центр публічної комунікації та інформації»Інформаційний куточок КМЦ поповнився новими буклетамиНа шляху до інформування

Надаємо інформацію щодо оформлення соціальних допомог (виплат) станом на 29.07.2022 року

Надання грошової допомоги від міжнародних організацій (єДопомога)

Хто має право на отримання?внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб; особи, які проживають/перебувають на деокупованих територіях; особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих територіях, або таких, що знаходяться в зоні активних бойових дій
Які документи необхідні для оформлення?Паспорт або інший документ, який посвідчує особу Свідоцтво про народження дитини Ідентифікаційний код для дорослого та дитини IBAN (необхідний для виплати допомоги на рахунок)
Де можна оформити виплатуПортал Дія, ЄДопомога https://aid.edopomoga.gov.ua/
Документи, які регламентують надання цієї допомогиПостанова КМУ №457 від 16 квітня 2022 р. «Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України»
Важливі примітки*Право на отримання виплати підтверджує Мінсоцполітики


Надання грошової допомоги найбільш вразливим громадянам, які постраждали від наслідків війни

Виплати проводить запорізький̆ благодійний фонд за підтримки Естонської ради у справах біженців, Міжнародного Комітету Порятунку, Управління ООН з координації̈ гуманітарних питань (UN OCHA) та Всесвітньої̈ продовольчої̈ програми

Розмір фінансової допомоги становить 2220 гривень на одну особу у термін від 1 до 3-х місяців (залежить від області проживання заявника). Максимально допомогу можуть отримувати до 5 членів родини. 

Хто має право на отримання?Сім’ї, де є: втрата годувальника в родині; втрата помешкання або його значне руйнування через бойові дії; тяжкий стан здоров’я, інвалідність; одинокі мати чи батько з неповнолітніми дітьми; малозабезпечені сім’ї, у яких є неповнолітні діти, новонароджені вагітні жінки та жінки, які годують новонароджених; люди похилого віку
Які документи необхідні для оформлення?Паспорт або інший документ, який посвідчує особу Свідоцтво про народження дитини Ідентифікаційний код для дорослого та дитини IBAN (необхідний для виплати допомоги на рахунок)
Де можна оформити виплатуПодача заявки складається із трьох етапів: На першому етапі заявник звертається до контакт центру за номером: 067-105-28-03. Контакт центр працює щодня з 09:00 до 19:00. Зверніть увагу, що кількість дзвінків на день сягає 300 000, тому на лінії можливі затримки. Під час розмови треба надати відповіді на кілька запитань і повідомити ІНН заявника. Інформація, яку ви надали, залишається конфіденційною. У того ж консультанта можна отримати дозвіл на заповнення заявки на другому етапі. Другий етап – заповнення форми онлайн. Третій етап – рішення щодо отримання виплати та очікування платежу. Час обробки заявки складає близько 5-10 днів. Коли заявку підтвердять, виплата надійде на банківський̆ рахунок особи упродовж 14 днів.
Важливі примітки*Виплата надається лише за умови, якщо її отримувач не отримував гроші від інших міжнародних організацій

Надаємо інформацію щодо оформлення соціальних допомог (виплат) станом на 29.07.2022 року

Хто має право на отримання?Сім’я, яка має за попередніх 6 місяців сукупний дохід менший за встановлений прожитковий мінімум та може підтвердити: – свою зайнятість (працевлаштування, навчання за денною/дуальною формою, служба в збройних силах України); – офіційну причину відсутності зайнятості (довідка з центру зайнятості; медичний висновок лікарсько-консультативної комісії; довідка про догляд за дитиною до трьох років)
Які документи необхідні для оформлення?Заява Паспорт або інший документ, який посвідчує особу Ідентифікаційний код декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги; довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру; довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).
Де можна оформити виплатуСтруктурний підрозділ соціального захисту населення Центр надання адміністративних послуг Уповноважена особа сільської/селищної/міської ради
Документи, які регламентують надання цієї допомогиПостанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 „ Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07. 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» «Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги»
Важливі примітки*Виплата не нараховується, якщо: у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи; члени сім’ї протягом 12 попередніх місяців здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень; члени сім’ї мають другу квартиру або другий автомобіль, якому менше 15 років

Надання державної соціальної допомоги одиноким матерям

Якщо сумарний дохід на місяць на кожного члена сім’ї складає менше, ніж 2201 грн для дітей до 6 років/ 2744грн для дітей старше 6 років, то доплачується різниця до цієї суми на кожну дитину

Хто має право на отримання?одинока матір (яка не перебуває у шлюбі), одинока(ий) усиновлювач, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника
Які документи необхідні для оформлення?Заява Паспорт або інший документ, який посвідчує особу Ідентифікаційний код декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги; довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру; витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до  частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку; копія свідоцтва про народження дитини; копія рішення про усиновлення (за потреби); копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що не отримують на  дитину пенсію та державну соціальну допомогу по втраті годувальника
Де можна оформити виплатуСтруктурний підрозділ соціального захисту населення Центр надання адміністративних послуг Уповноважена особа сільської/селищної/міської ради
Документи, які регламентують надання цієї допомогиПостанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07. 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» «Порядок
обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги»
Важливі примітки*Виплата не нараховується, якщо: у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи; члени сім’ї протягом 12 попередніх місяців здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень; члени сім’ї мають другу квартиру або другий автомобіль, якому менше 15 років

Надання державної соціальної допомоги при народженні дитини

Розмір допомоги складає 41 280 грн., при цьому одноразово виплачується перша сума у 10320 грн, а решта суми протягом наступних 36 місяців рівними частинами щомісяця по 860 грн.

Хто має право на отримання?Один з батьків дитини або опікун, які постійно проживають з дитиною
Які документи необхідні для оформлення?Заява паспорт або інший документ, який посвідчує особу ідентифікаційний код копія свідоцтва про народження новонародженої дитини та інших дітей в сім’ї (подаються всі неповнолітні діти, які проживають з батьками)
Де можна оформити виплатуСтруктурний підрозділ соціального захисту населення Центр надання адміністративних послуг Уповноважена особа сільської/селищної/міської ради
Документи, які регламентують надання цієї допомогиПостанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»
Важливі приміткиВиплата призначається, якщо батьки звернулися не пізніше 12 календарних місяців від народження дитини. У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається. У разі народження живої дитини і її наступної смерті допомога виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини та копії свідоцтва про смерть. Допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

Пенсія в разі втрати годувальника

Розмір пенсії розраховується від кількості дітей:

 • на одну дитину 50% від суми нарахованої пенсії за віком та стажем померлого або зниклого безвісти;
 • на дві і більше дітей 100% суми нарахованої пенсії за віком та стажем померлого або зниклого безвісти, поділених в рівних частинах на всіх дітей
Хто має право на отримання?Діти (до 18 років) Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років Діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні
Які документи необхідні для оформлення?Заява Паспорт, свідоцтво про народження дитини або інший документ, що засвідчує особу, якій призначається пенсія, місце її проживання та вік; Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера як заявнику, так і померлому годувальнику; Довідка про склад сім’ї померлого годувальника та документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим годувальником; Свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім; Документи про вік померлого годувальника сім’ї (якщо вік не зазначено в свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім); Документи, що підтверджують стаж померлого годувальника; Довідка про заробіток померлого годувальника (для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 (за даними відділу персоніфікованого обліку); Довідка навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання
Де можна оформити виплатуУправління пенсійного фонду України
Документи, які регламентують надання цієї допомогиЗакон України “ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”  № 1058-IV від 09.07.2003 року Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 “ Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” Постанова Правління Пенсійного Фонду України № 22-1 від 25.11.2005  “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Важливі приміткиДля сім’ї військовослужбовця до заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАГС про смерть годувальника, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

Допомога в разі втрати годувальника

Розмір допомоги розраховується від кількості дітей:

на одну дитину100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
на дві дитини120 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
на три і більше дітей150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
Хто має право на отримання?Діти, яким не можливо оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника через відсутність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії в зв’язку з втратою годувальника, до досягнення дитиною повноліття одному з батьків, або законному представнику дитини: діти (до 18 років) діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні
Які документи необхідні для оформлення?заява за формою, встановленою Мінсоцполітики; копія свідоцтва про народження дитини; копія паспорта громадянина України особи, якій призначається допомога (з пред’явленням оригіналу); копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (з пред’явленням оригіналу); копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності); копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім чи оголошення його померлим (з пред’явленням оригіналу); довідки з загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання дитини за денною формою навчання (в разі продовження навчання дитини віком від 18 до 23 років)
Де можна оформити виплатуструктурний підрозділ соціального захисту населення центр надання адміністративних послуг уповноважена особа сільської/селищної/міської ради
Документи, які регламентують надання цієї допомогиЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» від 07.02.2017 р. № 1836-VIII Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 611 врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію
Важливі приміткиДопомога дитині померлого годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника

Надаємо інформацію щодо оформлення соціальних допомог (виплат) станом на 29.07.2022 року

Надання допомоги від ЮНІСЕФ Спільно

6 600 грн/кожному члену сім’ї, але не більше, ніж 5 особам, тобто сума складатиме не більше 33 000 грн.

Хто має право на отримання?Сім’я, яка виховує три і більше дітей Сім’я, яка має принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років
Які документи необхідні для оформлення?Заява онлайн Документи на кожного члена домогосподарства: Паспорт або інший документ, який посвідчує особу Свідоцтво про народження дитини Ідентифікаційний код для дорослого та дитини Закордонний паспорт (за наявності) Посвідчення водія (за наявності) Документ, що підтверджує інвалідність (за наявності) IBAN рахунок для людини, на яку будуть перераховані кошти на всю сім’ю
Де можна оформити виплату register.unicef.org
Документи, які регламентують надання цієї допомогиПроєкт ЮНІСЕФ
Важливі примітки*Допомога надається всім сім’ям за умови, що вони не отримували грошової допомоги від іншої міжнародної гуманітарної організації з 24 лютого 2022 року

Надання державної соціальної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

На кожну хвору дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів: для дітей до 6 років – 4402 грн; для дітей старше 6 років – 6860 грн

Хто має право на отримання?Один з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікун, піклувальник, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів захворювань.
Які документи необхідні для оформлення?Заява Паспорт або інший документ, який посвідчує особу Ідентифікаційний код копія свідоцтва про народження дитини; копія документу, що підтверджує статус законного представника дитини (для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників; довідка про захворювання дитини, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ
Де можна оформити виплатуСтруктурний підрозділ соціального захисту населення Центр надання адміністративних послуг Уповноважена особа сільської/селищної/міської ради
Документи, які регламентують надання цієї допомогиПостанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07. 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» «Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги»
Важливі примітки*Виплата припиняється, якщо: дитина досягла 18 років; встановлено дитині інвалідність; допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду; скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним; звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов’язків; смерті дитини; смерті отримувача допомоги.